Ziektegolf

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Ziektegolf

Bij een ziektegolf heeft een grote, groeiende groep mensen een (besmettelijke) ziekte. De besmette groep mensen kan zo groot worden dat de maatschappij ontwricht kan raken. Het typerende verschil met de ramp: bedreiging volksgezondheid is dat in het geval van een ziektegolf vrij plotseling een behoorlijk aantal ernstige gezondheidsklachten optreed. Bij de bedreiging van volksgezondheid 'dreigt' dit te gebeuren. Ernstige en acute gezondheidseffecten zijn gebleken bij de legionella-besmetting. Er raakten zeker 242 mensen besmet door de legionella bacterie bij de West-Friese Flora. 28 mensen stierven aan de gevolgen van de besmetting door de legionella bacterie. Een ander voorbeeld is de besmetting van olijfolie in Spanje (1981) waarbij 340 doden vielen en meer dan 20000 mensen ziek werden (onbekend is het aantal ziekenhuisopnames).

Let op: gevolgen van extreem weer voor de volksgezondheid vallen onder het ramptype extreme weersomstandigheden.

Gevolgen

Gevolgen van een ziektegolf liggen vooral bij de volksgezondheid. Er kunnen veel mensen (ernstig) ziek worden of zelfs sterven. Een gevolg hiervan kan zijn dat er minder personeel inzetbaar is. De maatschappij ondervindt hier hinder van. De zorg zal niet voldoende personeel hebben om de zieken te verzorgen en er zal te weinig personeel zijn om de schappen in de supermarkt te kunnen vullen.

Wat doet de overheid?

De overheid zorgt ervoor dat hulpdiensten regelmatig oefenen en trainen, hierdoor weten de hulpdiensten wat ze moeten doen wanneer er een ziektegolf komt.

Ten tijde van een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Voor een ziektegolf:

  • Zorg dat u een radio op batterijen heeft;
  • Stel de regionale rampenzender in op uw radio en/of tv;
  • Zorg dat u een noodvoorraad in huis heeft.

Tijdens een ziektegolf:

  • Gebruik altijd papieren zakdoekjes, die u na gebruik meteen weggooit;
  • Houd uw hand voor uw mond bij niezen en hoesten;
  • Was vaak uw handen;
  • Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft;
  • Blijf uit de buurt van mensen die besmet zijn;
  • Neem contact op met uw huisarts als u klachten heeft.


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen