Wet Veiligheidsregio's

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Per 1 juni 2009 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze wet integreert de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de Wet rampen en zware ongevallen. Nederland is onderverdeeld in 25 veiligheidsregio's waarin hulpdiensten samenwerken.

Veiligheidsregio GroningenVeiligheidsregio FryslânVeiligheidsregio DrentheVeiligheidsregio IJssellandVeiligheidsregio TwenteVeiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandVeiligheidsregio Gelderland MiddenVeiligheidsregio Gelderland-ZuidVeiligheidsregio UtrechtVeiligheidsregio Noord-Holland-NoordVeiligheidsregio Zaanstreek-WaterlandVeiligheidsregio KennemerlandAmsterdam-AmstellandVeiligheidsregio Gooi en VechtstreekVeiligheidsregio HaaglandenVeiligheidsregio Hollands MiddenVeiligheidsregio Rotterdam-RijnmondVeiligheidsregio Zuid-Holland-ZuidVeiligheidsregio ZeelandVeiligheidsregio Midden- en West-BrabantVeiligheidsregio Brabant-NoordVeiligheidsregio Zuidoost-BrabantVeiligheidsregio Limburg-NoordVeiligheidsregio Zuid-LimburgVeiligheidsregio FlevolandDe vijfentwintig veiligheidsregio's in kaart

In de Wet Veiligheidsregio’s wordt het volgende geregeld:

  • Er worden veiligheidsregio’s samengesteld waarin de besturen van de regionale brandweer en de GHOR zullen worden geïntegreerd;
  • Het bestuur van de veiligheidsregio zal nauw samenwerking met de regionale politie;
  • De aanpak van rampenbestrijding en crisisbeheersing zal worden verbreed;
  • De samenwerking in de gehele veiligheidsketen tussen de uitvoerende diensten en organisaties;
  • Het versterken van de hulpverleningsorganisaties en het vergoten van hun slagkracht;
  • Normering en standaardisering van de informatie en communicatievoorziening;
  • De begrippen ‘crisis’ en ‘ crisisbeheersing’ worden wettelijk geïntroduceerd;

De Wet Veiligheidsregio’s is een volgende stap van het naar elkaar toe groeien van diensten en organisaties.

Documenten

De volgende links openen documenten (pdf-formaat) over de WVr en de veiligheidsregio's:

Veiligheidsregio links

Persoonlijke instellingen