WMO

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Wet Maatschapelijke Ondersteuning (WMO)

In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Het doel van de Wmo is dat iedereen zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. De gemeenten geven invulling aan de Wmo. De manier waarop zij dit doen bepalen zij voor een groot gedeelte zelf. Op 9 prestatievelden maken zij beleid. Inwoners moeten worden betrokken bij het maken van dit beleid.

De negen prestatievelden zijn:

  • Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
  • Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
  • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem;
  • Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;
  • Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
  • Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
  • Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Visie op de Wmo

De Wmo biedt perspectief en mogelijkheden voor Inclusief denken en doen en voor burgerparticipatie. Hoewel gemeenten en organisaties die zijn betrokken bij de uitvoering van de Wmo, deze willen uitrollen tot een participatiewet, blijkt de sterke gerichtheid op de mens met een handicap als object van zorg en niet op de mens als burger hardnekkig te zijn.

Documenten

De volgende documenten beschijven de WMO en wijzigingen hierin:

Voorbeeld

Een voorbeeld van hoe de Wmo ingezet kan worden om burgerparticipatie en inclusief denken en doen te bevorderen is de WMO Breda.

Wmo links

Persoonlijke instellingen