Verkeersongevallen op land

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Verkeersongevallen op land

Helaas zijn er regelmatig ongelukken in het verkeer. Hierbij vallen vaak ook slachtoffers. Maar in sommige gevallen gaat het om grote, massale ongelukken, met veel slachtoffers en veel materiële schade. Bij verkeersongevallen op land gaat het om:

  • Grote ongevallen in het wegverkeer, waarbij veel schade is aan mensen of materiaal (kettingbotsingen, busongevallen e.d.);
  • Ontsporingen van of botsingen met/van reizigerstreinen.

De meest recente (ernstige) kettingbotsing was in februari 2008 op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Er waren ongeveer 70 auto's bij betrokken en er raakten tientallen mensen gewond. Meestal is de oorzaak van een kettingbotsing dichte mist. Een voorbeeld van een ongeluk met een passagierstrein vond plaats in het Duitse Eschede. Een hogesnelheidstrein ontspoorde in 1998. Er vielen 101 doden.

Let op: ongevallen in spoortunnels, verkeertunnels en ondergrondse stations worden meegenomen in het ramptype ongevallen in tunnels. Dit komt omdat de effecten heel anders zijn dan bij andere verkeersongevallen. Ongevallen op de weg bij het vervoer van gevaarlijke stoffen worden meegenomen bij ongeval met giftige stof, ongeval met brandbare/explosieve stof en kernongevallen.

Gevolgen

Een belangrijk gevolg van grote verkeersongevallen is het mogelijk grote aantal slachtoffers. Soms kunnen hulpdiensten de plek van het ongeval moeilijk bereiken omdat er verkeersopstoppingen ontstaan. Wanneer er veel voertuigen bij betrokken zijn, is de opstopping groter en zijn er meer mensen bij betrokken. Er kan dan chaos onstaan. Goed gecoördineerde hulpverlening is heel belangrijk om meer slachtoffers te voorkomen.

Hoewel de omvang van treinrampen en grote ongevallen in het verkeer (kettingbotsingen) verschilt, blijkt de aard van de effecten behoorlijk vergelijkbaar te zijn. De effecten laten zich samenvatten in de volgende termen: vooral mechanisch letsel, moeilijke bereikbaarheid rampterrein, verkeersstremmingen, relatief veel telefonische informatieverzoeken.

Wat doet de overheid?

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draagt onder andere de verantwoordelijkheid voor het Nederlandse wegennet. Zij zorgt voor onderhoud en 'nieuwe' hulpmiddelen om de kans op ongelukken te verkleinen en om de hulpverlening eenvoudiger te maken. Denk aan filewaarschuwingssystemen, vluchtstroken, bewaakte spoorwegovergangen, zout strooien bij ijzel. Hierdoor kan een ramp voorkomen worden en kan de hulpverlening tijdens een ramp worden vergemakkelijkt.

Tijdens een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Bekijk altijd de verkeersinformatie voordat u de weg op gaat en kies eventueel voor een andere route. Wanneer het weer extreem slecht is en het gevaarlijk is om de weg op te gaan geeft de ANWB in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat een weer- en verkeeralarm af. Neem ook altijd drinken en een extra deken mee als u lange tijd op de weg zit en zorg dat u vanuit de bestuurdersplek bij een veiligheidshamer kan.

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval, probeer uzelf dan zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Heeft u hierbij hulp nodig, maak dit dan kenbaar aan andere aanwezigen, of aan de hulpdiensten.

Kijk ook eens op de website van Hulp bij auto te water


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen