Uitgankelijkheid

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Uitgankelijkheid en een beperking

Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en woningen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plek kunnen komen.

Een gebouwde voorziening moet zo ingericht zijn dat iedereen die zich zelfstandig kan voortbewegen, in principe ook zelfstandig een veilige plek kan bereiken. Bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes zijn essentieel voor de veiligheid van iedereen. Er moeten altijd twee vluchtrichtingen zijn, zodat mensen niet (door bijvoorbeeld een brand) worden ingesloten.

Als iemand met een beperking bij een calamiteit een gebouw snel moet verlaten, zal hij in veel gebouwen op problemen stuiten. Hieronder worden de belangrijkste problemen aangestipt.

 • Slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen;
 • Obstakels in de vluchtroute;
 • (Brand)deuren die voor mensen met een functiebeperking niet te openen zijn;
 • Hoogteverschillen (trappen, drempels, afstapjes);
 • Ontoegankelijke informatie over vluchtroutes;
 • Paniek;
 • Ongericht vluchtgedrag;
 • Redden wie zich redden kan (weinig hulp van omstanders);
 • Verlammende uitwerking;
 • Onvoorspelbaarheid van de benodigde hulp.
 • Onbekendheid van de bedrijfshulpverleners met de hulpbehoefte van de aanwezige medewerkers, klanten en bezoekers;
 • Onbekendheid van de bedrijfshulpverleners met complexe ontruimingen (bijv. uit grote, complexe gebouwen, festivalterreinen etc.) Ontruimen is een vak!
 • Weinig of geen speciale maatregelen voor mensen uit risicogroepen;
 • (Te) weinig goed opgeleide en geoefende bedrijfshulpverleners in verhouding tot het (wisselend) aantal bezoekers.
Persoonlijke instellingen