T

Uit WIKIvarium
Versie door Carolien (Overleg | bijdragen) op 14 dec 2009 om 22:47

Ga naar: navigatie, zoeken
Naam Omschrijving
Toezeggingscontrole Controle door een beveiliger of door een systeem, of iemand toegang heeft tot het gebouw of terrein.
Traumateam Een team dat in staat is ter plaatse (buiten een ziekenhuis) triage uit te voeren en hoogwaardige specialistische hulp te verlenen. Ook: MMT.
Toegankelijkheid Toegankelijkheid is de eigenschap van de gebouwde voorzieningen (buitenruimte, gebouwen en woningen), die maakt dat mensen de voor gebruik bestemde onderdelen, waaronder inrichting – en bedieningselementen, kunnen bereiken en gebruiken.

(Volgens NEN 1814)

Trefpunt Vanaf de uitgangsstelling gaat de brandweercompagnie vervolgens naar het trefpunt in een compagniesinzetvak.
Triage (Slachtoffer urgentie-klasse) De urgentieklasse is het resultaat van triage. De classificatie geschiedt aan de hand van het zogenaamde "ABC-schema" waarbij de handelingen zich achtereenvolgens richten op Airway (A), Breathing (B), Circulation (C), Disability (D) en Exposure (E). De urgentieklasse zijn:

Urgentieklasse 1 (ABC - instabiele slachtoffers). Gewonden van wie het leven onmiddellijk wordt bedreigd door een obstructie van de ademwegen en/of door stoornissen van de ademhaling en/of circulatie.

Urgentieklasse 2 (ABC - instabiele slachtoffers te behandelen binnen 6 uur). Gewonden waarvan de ademwegen na enkele uren wordt bedreigd door een obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling en/of circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of invaliditeit, wanneer zij niet binnen 6 uur na oplopen van het letsel behandeld worden.

Urgentieklasse 3 (ABC - stabiele slachtoffers). Gewonden die niet door problemen genoemd bij bovenstaande urgentieklassen worden bedreigd.

Urgentieklasse 4 (ABC - instabiele slachtoffers). Gewonden waarbij onder de gegeven omstandigheden de ademweg niet kan worden vrijgemaakt en vrijgehouden, de ademhaling niet kan worden veiliggesteld, bloedingen niet tot staan kunnen worden gebracht en shock niet toereikend kan worden bestreden.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Persoonlijke instellingen