S

Uit WIKIvarium
Versie door Carolien (Overleg | bijdragen) op 14 dec 2009 om 22:45

Ga naar: navigatie, zoeken
Naam Omschrijving
Schrikverlichting Verlichting die in het donker in principe uit is, maar aanspringt zodra de sensor beweging meet in de directe omgeving.
Sectie De vertegenwoordiging van een dienst, organisatie, discipline of hoofdactiviteit in een operationeel team of commando rampterrein.
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, bestaande uit 8 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis, die voor medische ondersteuning bij rampen en calamiteiten kunnen worden ingezet. Opereert onder leiding van het hoofd gewondennest meestal een ambulanceverpleegkundige.
Sleutelplan In dit plan wordt bepaald tot welke ruimtes personen in het gebouw toegang hebben. Met de sleutel die zij krijgen hebben zij alleen toegang tot die ruimtes.
Situatierapport (SITRAP) Een bondig rapport van de operationele en verzorgingstoestand dat periodiek op eigen initiatief aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Het bevat veranderingen sinds het vorige rapport of de mededelingen ‘geen veranderingen’, eventueel via een oleaat waarop een (relevant) gedeelte van een kaart is overgetrokken.
Sociale veiligheid Situatie waarin iemand zich vrij voelt van agressie, geweld of andere dreigingen die de veiligheid kunnen aantasten.
Stil alarm Bij een stil alarm worden de alarmsignalen door de PAC (Particuliere Alarm Centrale) in ontvangst genomen, zonder dat degene die het alarm veroorzaakt heeft daarvan op de hoogte is.
Stuurgroep Nazorg [NB Alleen als gemeente voor deze structuur kiest] De beleidsmatige en strategische aspecten in het kader van de nazorg worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep Nazorg. De Stuurgroep vormt met andere woorden het primair besluitvormende orgaan dat de beleidsmatige en strategische besluiten in het kader van de nazorg op zich neemt. In de Stuurgroep vervult de burgemeester de voorzittersrol. De programma manager Integrale Veiligheid vervult de rol van secretaris. Deze afdeling OOV levert eveneens het secretariaat. De directeuren van de betrokken gemeentelijke diensten zijn lid van de Stuurgroep, alsmede de verantwoordelijke wethouders en een projectdirecteur. Tevens wordt een voorlichter van de afdeling Communicatie van de Bestuursdienst toegevoegd aan de Stuurgroep.

NB het is zeer wel mogelijk dat deze structuur districtelijk dan wel regionaal moet worden opgezet.

Subjectieve veiligheid Het veiligheidsgevoel, de mate waarin iemand zich veilig voelt.
Systeemeigenaar Beheerder/eigenaar van een bedrijf, installatie of ander systeem. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (o.a. vaar- en verkeerswegen), waterschap / hoogheemraadschap (o.a. dijken), Nederlandse Spoorwegen, nutsbedrijf.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Persoonlijke instellingen