Preventie

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken
ProactiePreparatieRepressieNazorgPreventie in de veiligheidsketen

Preventie is de tweede schakel in de veiligheidsketen.

Preventie is erop gericht om risico's zo klein mogelijk te houden en de gevolgen van eventuele ongevallen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door voorlichting risicocommunicatie, of door eisen te stellen in vergunningen voor evenementen, productieprocessen, gebouwen, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. En door deze vergunningen goed te handhaven.

Het kan ook door extra voorzieningen te creëren voor mensen met een beperking, zoals dat van toepassing kan zijn bij de toegankelijkheid en vooral uitgankelijkheid van gebouwen. Preventieve maatregelen kunnen zowel een algemeen karakter hebben (bewustwordingscampagnes van de overheid bijvoorbeeld Niet bang maar voorbereid) als meer incidentgebonden (preventieve vaccinatie na het vaststellen van een meningokokkenbesmetting of een dreigende griepepidemie). Het is duidelijk dat er sprake is van een zekere overlap tussen pro-actie en preventie.

Preventie omvat dus alle activiteiten die nodig zijn om:

  • De directe oorzaken van onveiligheid weg te nemen;
  • Het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken als die zouden optreden.

De onderdelen van de veiligheidsketen zijn:

  1. Proactie
  2. Preventie
  3. Preparatie
  4. Repressie
  5. Nazorg

Bron: Veiligheidsregio Haaglanden

Persoonlijke instellingen