Ongeval met giftige stof

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Ongeval met giftige stof

Het gaat om ongevallen met giftige stoffen met/bij/tijdens:

  • Vervoer op de weg, water en over het spoor;
  • Transport via buisleidingen;
  • Opslag, productie, verwerking en gebruik van giftige stoffen.

Let op: ongevallen met giftige stoffen in een tunnel vallen onder het ramptype ongevallen in tunnels omdat de effecten in een besloten ruimte heel anders zijn. Ongevallen met radioactieve stoffen, waarvan sommige ook giftig zijn vallen onder kernongevallen. Giftige stoffen bij een vliegtuigongeval zijn vervat onder luchtvaartongeval, tenzij het ongeval leidt tot hoog-acute bedreigingen.

Gevolgen

Het is niet eenvoudig om de gevolgen van een ramp met giftige stoffen te voorspellen. Dit komt omdat er veel verschillende soorten giftige stoffen zijn en zij kunnen allemaal verschillende gevolgen met zich meebrengen. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met slachtoffers die door het inademen van de stof niet meer bij kennis zijn, of moeite hebben met ademhalen en bewegen. Ook is het mogelijk dat mensen last krijgen van jeuk, huidproblemen, branderige ogen en hoesten. De slachtoffers kunnen in de meeste gevallen niet direct ter plaatse geholpen worden. Zij zullen dus moeten worden geëvacueerd (zie evacuatie). De prioriteit voor de hulpdiensten bij dit soort ongevallen ligt dan ook bij het zoveel mogelijk beperken van het bedreigde gebied.

Wat doet de overheid?

De overheid zorgt ervoor dat de bevolking in een zo veilig mogelijke leefomgeving kan wonen. Natuurlijk blijven er altijd risico's, maar door voorzorgsmaatregelen (preventie) wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat de ramp niet zal plaatsvinden. De overheid heeft veiligheidseisen opgesteld, waar men zich aan moet houden bij vervoer, opslag en gebruik van giftige stoffen. Bedrijven die zich aan deze veiligheidseisen moeten houden worden gecontroleerd door de gemeente.

Hulpdiensten (zoals brandweer en GHOR) houden regelmatig oefeningen om zo efficient en effectief mogelijk te kunnen optreden voor het geval zich een dergelijk ongeval voordoet.

Ten tijde van een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Tijdens een ongeval met giftige stof:

  • Ga zo snel mogelijk naar binnen, help eventueel anderen om naar binnen te komen en sluit deuren en ramen;
  • Zet de regionale radio of televisie aan en volg de instructies op (rampenzender);
  • Doe alle ventilatiekanalen dicht, zorg ook dat de gaskraan dicht is;
  • Ga naar een goed af te sluiten vertrek, als het kan in het midden van het huis en op de hoogste verdieping;
  • Houd telefoonlijnen vrij;
  • Ga wanneer u niet naar binnen kunt snel weg van de plaats van het incident, loop tegen de wind in en houd een doek voor uw gezicht.
  • Bereid u voor op evacuatie


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen