Ongeval met brandbare/explosieve stof

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Ongeval met brandbare en explosieve stoffen

Het gaat om ongevallen met brandbare en/of explosieve stoffen met/bij/tijdens:

  • Vervoer op de weg, water en over het spoor;
  • Transport via buisleidingen;
  • Opslag, productie, verwerking en gebruik van brandbare en/of explosieve stoffen.

Opslag en transport van brandbare, explosieve en giftige stoffen (zoals LPG, chloor en ammoniak) kan gevaarlijk zijn, daarom moet deze opslag aan strenge veiligheidseisen voldoen. Ondanks veiligheidsmaatregelen kan het toch misgaan. De vuurwerkramp in Enschede ontstond door verschillende explosies. Op 13 mei 2000 ontstond een brand in een vuurwerkfabriek waar 900 kilo vuurwerk lag opgeslagen. Er vielen 22 doden en ongeveer 950 mensen raakten gewond, 200 woningen werden geheel vernield.

Let op: ongevallen met brandbare en/of explosieve stoffen in een tunnel vallen onder het ramptype ongevallen in tunnels. Voor explosies in gebouwen kunt u kijken onder branden in grote gebouwen of instortingen van grote gebouwen.

Gevolgen

Het is moeilijk om iets te zeggen over gevolgen van een ongeval met brandbare of explosieve stof. Dat komt omdat er verschillende soorten stoffen zijn en deze allemaal verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Toch moet er rekening worden gehouden met slachtoffers die zijn omgekomen door brand of verstikking en slachtoffers met brandwonden en ademhalingsmoeilijkheden door de dichte rook. Ook kunnen rondvliegende brokstukken door explosies schade veroorzaken aan mensen en materiaal.

Wat doet de overheid?

De eerder benoemde veiligheidsmaatregelen voor opslag, gebruik en vervoer van brandbare/explosieve stoffen worden opgesteld door de overheid. Ook ziet zij erop toe dat deze veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. In de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor, via buisleidingen en over de binnenwateren geregeld. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde routes die vrachtwagens die brandbare en explosieve stoffen vervoeren moeten rijden. Ook hebben zij etiketten en borden waarop staat aangegeven wat voor een stof zij vervoeren. De controle op het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Tijdens een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Tijdens een ongeval met brandbare en/of explosieve stof:

  • Ga zo snel mogelijk naar binnen, help eventueel anderen om naar binnen te komen en sluit deuren en ramen;
  • Zet de regionale radio of televisie aan en volg de instructies op (rampenzender);
  • Doe alle ventilatiekanalen dicht, zorg ook dat de gaskraan dicht is;
  • Ga naar een goed af te sluiten vertrek, als het kan in het midden van het huis en op de hoogste verdieping;
  • Houd telefoonlijnen vrij;
  • Ga wanneer u niet naar binnen kunt snel weg van de plaats van het incident, loop tegen de wind in en houd een doek voor uw gezicht.


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen