Natuurbranden

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Natuurbranden

Bij natuurbranden kunt u denken aan heidebranden of bosbranden. De kans op natuurbranden wordt door klimaatverandering en door het samenvoegen van natuurgebieden (waardoor natuurgebieden groter worden) steeds groter. Natuurbranden kunnen heel verwoestend zijn. Ieder jaar zijn er in Zuid-Europa door de hitte en droogte natuurbranden. In 2009 is Griekenland zwaar getroffen door bosbranden. Er zijn zeker 170 verschillende branden actief geweest, waardoor honderden mensen op de vlucht sloegen en zeker 45 mensen overleden. Voor het uitbreken van de branden was de temperatuur in de kurkdroge bossen soms hoger dan 41 graden Celsius.

In Nederland zijn er eind augustus 2010 een aantal natuurbranden ontstaan in de buurt van Schoorl. De ontruiming van een verzorgingshuis en een aantal vakantiewoningen was noodzakelijk, maar de brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle.

Gevolgen

In Nederland is het niet denkbaar dat er zware bosbranden ontstaan die hele steden kunnen bedreigen, daarvoor zijn de bossen te klein. Het risico op natuurbranden beperkt zich tot heidegebieden en bospercelen. Mensen die zich in de buurt van deze gebieden bevinden lopen risico's tijdens een natuurbrand, bijvoorbeeld om ingesloten te worden door het vuur en niet meer weg te kunnen. Verder zijn de gevolgen voor de natuur waarschijnlijk erg groot. Herstel van het natuurlijke evenwicht kan tientallen jaren duren.

Wat doet de overheid?

70 procent van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag. De overheid stimuleert daarom projecten gericht op het voorkomen van natuurbranden. In de brochure 'help natuurbranden voorkomen' staat veel informatie over het voorkomen van natuurbranden. Verder heeft iedere gemeente een beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van natuurbranden.

Verschillende professionele organisaties zorgen ervoor dat Nederland zich goed voorbereidt op Natuurbranden, zodat natuurbranden die toch ontstaan op een snelle, effectieve en veilige manier kunnen worden geblust en de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bij een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Pas goed op wanneer u in de natuur bent. Een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een enorme brand;

  • Pas op met roken en gooi sigaretten niet zomaar tussen de struiken of in het gras;
  • Pas op met barbecues, kampvuren e.d.
  • Houd u aan de regels van het natuurgebied. Deze zijn er niet voor niets!
  • Zorg dat paden vrij zijn voor brandweervoertuigen.

Voor overige informatie over natuurbranden:

Oefeningen: zelfredzaamheid bij natuurbranden


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen