Bedreiging volksgezondheid

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Bedreiging volksgezondheid

Dit ramptype omvat plotselinge gebeurtenissen, inzichten of vermoedens over een directe bedreiging voor de volksgezondheid. Het gaat hier voornamelijk over de dreiging van gezondheidseffecten. Deze problemen kunnen ontstaan door een concreet ongeval, bijvoorbeeld:

  • Voedingsmiddelen die besmet of bedorven zijn;
  • Gebruiksvoorwerpen die besmet zijn;
  • Drinkwaterbesmetting;
  • Dioxineuitstoot naar aanleiding van een brand;
  • Uitstoot van een schadelijke stofwolk of nevel;
  • Besmettingsbronnen of ziektegevallen van riskante besmettelijke ziekten zoals polio en tbc;

Let op: soortgelijke gevallen waarbij er al wel ziektegevallen zijn en wanneer er al sprake is van ongevallen met gevaarlijke stoffen die direct invloed hebben op de volksgezondheid wordt dit besproken onder ziektegolf, ongeval met brandbare/explosieve stof en ongeval met giftige stof. Het gaat hier dus om de dreiging, niet om de ziektegolf zelf.

Gevolgen

Belangrijk is dat dit ramptype een aanzienlijke omvang kan aannemen zonder dat er werkelijk (veel) ziektegevallen zijn. Dreiging zonder concrete aanwijzingen van een acuut gevaar voor de volksgezondheid kan al grote onrust veroorzaken. In deze scenario’s is bijna altijd gerichte voorlichting/ publiciteit noodzakelijk. Dit geldt ook voor andere scenario’s (bijvoorbeeld grote branden met een uitstoot van schadelijke stoffen) in verband met de grote mate van ongerustheid. Tijdens emissies (via de lucht) van stoffen die een gezondheidsrisico opleveren, moeten omwonenden plus landbouw- en veeteeltbedrijven snel gewaarschuwd worden en voorzien van een gedragsadvies. In bijzondere gevallen in de nabije omgeving van het emissiepunt kan een ontruiming aan de orde zijn, zodat wellicht ook opvang georganiseerd moet worden. Bron: Borger Odoorn

Wat doet de overheid?

Omdat bronnen die de volksgezondheid kunnen bedreigen zich niet aan grenzen houden is het mogelijk dat ook over de grens mensen risico's kunnen lopen. Daarom worden voorbereidingen voor een deel vanuit de EU geregeld. Voor meer informatie over de voorbereiding die de EU treft op volksgezondheidscrises kijkt u op de website van de EU.

Ten tijde van een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg dat u goed op de hoogte blijft van nieuwsberichten over een eventuele bedreiging van de volksgezondheid. Zo weet u wanneer u maatregelen moet treffen. Deze maatregelen vindt u onder andere bij het ramptype ziektegolf.


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • verstandelijke beperkingpsychische beperkingconditionele beperkingzintuiglijke beperkinglichamelijke beperkingNAH/Afasiesterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden

Persoonlijke instellingen