Dossier:Evenementen

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Binnen het Infopunt Veiligheid is een dossier aangemaakt rondom evenementen en veiligheid. Binnen dit dossier zijn onder andere de volgende rapporten en publicaties te vinden:

Burgers zijn bij rampen en incidenten meestal zelfredzaam en gaan helpen bij de bestrijding van een ramp of incident. Dit blijkt uit een onderzoek naar burgerparticipatie dat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) in 2009 en 2010 heeft uitgevoerd. Het NIFV heeft de hulp van burgers onderzocht bij tien rampen en incidenten die in de periode van 1992 tot en met 2010 in Nederland hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn praktijkvoorbeelden verzameld van handelingen die burgers hebben uitgevoerd. Ook is gekeken naar de manier waarop hulpverleners hiermee zijn omgegaan en hoe de samenwerking is verlopen.

Onderzoeksrapport
In deze brochure staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In het onderzoeksrapport ‘Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam’ vindt u meer informatie over de onderwerpen die hierna ort worden belicht. Ook geeft het rapport gedetailleerde informatie over de werkzaamheden die burgers bij de incidenten hebben uitgevoerd en over hun achtergronden. Daarnaast bevat het rapport een groot aantal citaten van geïnterviewde burgers en hulpverleners.​ (bron: tekst pagina Infopunt Veiligheid)
De aanbevelingen vanuit deze kennispublicatie zijn te vinden op Burgerhulp bij rampen.


In 2002 heeft het Nibra (tegenwoordig bekend onder de naam NIFV) onderzoek gedaan naar het Dance Valley incident. Naar aanleiding daarvan is de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen opgesteld. (bron: tekst pagina Infopunt Veiligheid)


Dit document bevat de visie op de rol van de brandweer bij toezicht en handhaving en andere instrumenten ter bevordering van regelnaleving op het gebied van [[brandveiligheid]. Het document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Risicobeheersing van de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De NVBR wil met dit visiedocument duidelijkheid verschaffen over de gewenste rol, taken en positie van de brandweer bij de naleving van brandveiligheidsregels. Daarbij gaat het om meer dan alleen toezicht en handhaving. Het gaat om alle instrumenten waarvan de brandweer gebruik maakt om naleving van brandveiligheidsregels te bewerkstelligen

Vastgesteld door de Programmaraad Risicobeheersing op 9 september 2010 en door de Raad van Regionaal Commandanten op 8 oktober 2010. (bron: tekst pagina Infopunt Veiligheid)
Persoonlijke instellingen